Information

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Tobaksfria nikotinprodukter kan vara exempelvis snus utan tobak men som innehåller nikotin. Det kallas även nikotinpåsar. Det finns även andra produkter definitionen är väldigt bred. Samtidigt är det bra att känna till att nikotinet utvinns […]

Information

Vad krävs för att få anlägga en trekammarbrunn?

Alla hushåll i Sverige har inte tillgång till kommunalt vatten-och avlopp. Framför allt utanför tätbebyggda områden finns det olika varianter av avloppslösningar. Ska du anlägga ett nytt avloppssystem behöver du ansöka hos kommunen. Vill du […]

Information

Viltkameror – vad är viktigt enligt lag?

En viltkamera eller åtelkamera används av jägare och naturintresserade. Det kan vara för att se vilket vilt som rör sig på jaktmarken eller för att se vad som händer i en fågelholk. Åtelkameror används även […]

Information

Att bära kniv på allmän plats

Alla knivar omfattas av knivlagen, men knivar med specifika syften har några undantag. Knivar, skärvapen, stickvapen och andra farliga föremål är förbjudna att ha på allmän plats. Det är även förbjudet inom skolområden eller i […]

Blogginlägg

Aktiva hobbyn trendar

Då många svenskar har stillasittande jobb har det blivit allt vanligare med aktiviteter där du får svettas och röra på dig. Några av dessa är padel eller innebandy, men även antalet personer som sysslar med […]

Nyheter

CBD har vuxit i popularitet

Många svenskar köper CBD produkter för att lindra symptom som värk eller inflammation. Tyvärr finns det ganska lite forskning kring ämnet, men då preparatet inte innehåller någon ruseffekt kan du använda det utan de negativa […]

Arbete

Vägmarkeringar är viktiga för samhället

Det finns en del saker som är så självklara att man kanske aldrig reflekterar över dem. Men om det inte fanns där hade saker och ting snabbt blivit kaotiska. Vägmarkeringar är en sådan sak som […]

Blogginlägg

Villaförsäkring är ett måste för dig med hus

När du äger en villa är det mycket som kan gå sönder, antingen genom en olycka, ett konstruktions eller – installationsfel eller genom ett inbrott. För att slippa stå för alla kostnader själv är det […]