Vägmarkeringar är viktiga för samhället

Det finns en del saker som är så självklara att man kanske aldrig reflekterar över dem. Men om det inte fanns där hade saker och ting snabbt blivit kaotiska. Vägmarkeringar är en sådan sak som man bara förväntar sig ska finnas där. Utan vägmarkeringar vet inte motorfordon eller cyklister hur de ska köra på vägarna och det finns inte några övergångsställen som gör det säkert för fotgängare. Dessutom måste det finnas stopplinjer och andra instruktioner för att trafiken inte ska bli kaotisk och farlig.

Men det är inte bara på befolkade platser som vägmarkeringar är viktiga, utan det är minst lika viktigt för att göra landsvägar säkra. Hur vet man om det är säkert att köra om ifall det inte är markerat på vägen? Och var det är säkert att stanna bilen om man blir tvungen att göra just det?

Vem sköter vägmarkeringarna?

Vem som ansvarar för att vägarna är markerade rätt beror på var vägen ligger. Ligger den i ett tätbebyggt område så är det kommunen som ansvarar för att det finns rätt och tillräckligt med vägmarkeringar. Är vägen en allmän väg så är det staten som ansvarar för att allt är korrekt uppmärkt. Om det handlar om en enskild väg är det upp till markägaren att märka vägen om det behövs.

De flesta kommuner anlitar experter på linjemålning för att skapa nya och underhålla gamla vägmarkeringar. Expertföretag har den specialistkunskap som behövs för att följa alla regler som är specificerade i lagen Vägmärkesförordning (2007:90).

Företag som är specialister på linjemålning kan utföra vägmarkeringar på både asfalt och betong. Det görs vanligtvis av miljögodkänd trafiklinjefärg och plastmassa. Maskinerna som används är ofta miljögodkända. Linjemålning kan både göras på nylagd och gammal asfalt. Materialet som väljs beror på hur gammal vägen är och vilket skick den är i, samt hur mycket den trafikeras.

Vägmarkeringar är vanligtvis vita, men kan även vara gula om det bedöms nödvändigt. Det kan till exempel handla om tillfälliga markeringar som används för att visa att trafiken läggs om under en period. Finns det gula markeringar ska de alltid följas istället för vita.

Vägmarkeringar ska vara pålitliga

Vägmarkeringar ska alltid vara pålitliga så att alla trafikanter och fotgängare vet att markeringarna förhindrar att olyckor och missförstånd uppstår. Om en olycka uppstår måste man alltid se efter om vägmarkeringarna var korrekta innan någon avgörs vara skyldig. Vägmarkeringar kontrolleras regelbundet och ska därför vara korrekta. Ibland kan de dock saboteras av andra, trots att det kan vara en livsfara för andra.

Om vägmarkeringarna är målade på fel sätt är det den som ansvarar för vägen som är skyldig till att en olycka eller ett brott har begåtts på grund av felaktigheten. Man ska aldrig utgå ifrån att vägmarkeringarna är fel, utan är man osäker gäller det att följa andra trafikanters exempel. Ibland kan det vinnas vägmarkeringar som är lite ovanliga och man inte känner igen. Då är det bäst att sakta ner och följa hur andra kör, går eller cyklar.