Information

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Tobaksfria nikotinprodukter kan vara exempelvis snus utan tobak men som innehåller nikotin. Det kallas även nikotinpåsar. Det finns även andra produkter definitionen är väldigt bred. Samtidigt är det bra att känna till att nikotinet utvinns […]

Information

Vad krävs för att få anlägga en trekammarbrunn?

Alla hushåll i Sverige har inte tillgång till kommunalt vatten-och avlopp. Framför allt utanför tätbebyggda områden finns det olika varianter av avloppslösningar. Ska du anlägga ett nytt avloppssystem behöver du ansöka hos kommunen. Vill du […]