Vad krävs för att få anlägga en trekammarbrunn?

Alla hushåll i Sverige har inte tillgång till kommunalt vatten-och avlopp. Framför allt utanför tätbebyggda områden finns det olika varianter av avloppslösningar. Ska du anlägga ett nytt avloppssystem behöver du ansöka hos kommunen.

Vill du veta mer kan du ta del av de bästa trekammarbrunnarna vi vet. Trekammarbrunn räknas i regel som det första steget när det kommer till rening från spillvatten. När det kommer till vattentoaletter krävs det ytterligare rening. Det kan vara exempelvis infiltrationsanläggning. Exakta krav kan variera mellan kommuner.

Hur ansöker man om tillstånd för enskilt avlopp?

Vill du anlägga enskilt avlopp ska du alltid börja med att kontakta kommunen där fastigheten finns. Exakt hur ansökan går till kan variera mellan olika kommuner. Kortfattat kan det gå till ungefär så här:

  • Det första steget är att kontakta en entreprenör som även kan hjälpa dig med underlag till ansökan.
  • Du kommer behöva ange vilken typ av anläggning du vill anlägga.
  • Du kommer även att behöva kontakta närliggande grannar. Det är för att få fram uppgifter om vattenbrunnar, avlopp och exempelvis eventuell bergvärme som grannar har installerat.
  • Underlaget ska även innehålla beskrivning och situationsplan.

När det kommer till små avlopp är det Havs och Vatten myndigheten som tar fram riktlinjer till bland annat kommuner. Myndigheten har även en författningssamling där du kan läsa om övergripande regler som gäller för privatpersoner. Men det är det är kommunen som beviljar tillstånd och dit du ska vända dig för lokala krav och ansökningsförfaranden.

Påbörja inget projekt innan du fått tillstånd

Det är viktigt att inte påbörja något projekt innan du fått godkännande från kommunen. Skulle kommunen inte ge sitt medgivande kan du behöva betala vite om du påbörjat projektet. Det kan även sluta med att du måste bygga en helt annan anläggning eller flytta befintliga.

Exakta åtgärder varierar mellan kommuner. Tänk även på att handläggningstiden kan vara lång hos vissa kommuner. Även ändringar i befintliga avloppsanläggningar kan kräva tillstånd.