Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Tobaksfria nikotinprodukter kan vara exempelvis snus utan tobak men som innehåller nikotin. Det kallas även nikotinpåsar. Det finns även andra produkter definitionen är väldigt bred. Samtidigt är det bra att känna till att nikotinet utvinns ur tobaksplantan.

Elektroniska cigaretter som engångsvapes innehåller i regel nikotin även om det finns nikotinfria alternativ. E-cigg som det även kallas omfattas inte av lagen om tobaksfria nikotinprodukter utan lagen om tobak och liknande produkter.

Nikotin framställs ur tobaksplantan

Nikotin utvinns ur tobaksplantan och det gäller även det nikotin som finns i tobaksfria nikotinprodukter. Nikotin är mycket beroendeframkallande och det är svårt att sluta med om du blir beroende.

I tobaksfria alternativ tillsätts nikotinet efter det utvunnits ur tobaksplantan. Exakt hur det tillsätts varierar mellan olika produkter. I nikotinpåsar, även kallat vitt snus används ofta växtfiber där det tillsätts vätska med nikotin.

I elektroniska cigaretter tillsätts nikotin i vätskan som finns i en behållare. Det gör att nikotinet inandas när vätskan förångas. Hur mycket nikotin elektroniska cigaretter innehåller varierar men det kan vara höga halter. Det finns alternativ även utan nikotin men även andra ämnen i ångan kan vara skadliga.

Viktigt att vara försiktig med nikotinprodukter

En del produkter kan se tilltalande ut. Därför är det viktigt att förvara produkterna oåtkomliga för barn och ungdomar. Barn och ungdomar är extra känsliga för nikotinets effekter. Oavsett om det är elektroniska cigaretter eller andra nikotinprodukter är det därför viktigt att tänka på hur de förvaras. Det är även viktigt att tänka på att nikotinprodukter inte ska användas vid graviditet eller amning.