Information

7 mars: Dagen då Sverige gick med i Nato

En ny era för svensk säkerhetspolitik började den 7 mars när Sverige blev medlem i Nato. Här utforskar vi vad detta historiska beslut innebär för Sverige och hur det påverkar landets framtid. När gick Sverige […]

Information

Vad krävs för att börja jaga?

Att börja jaga är ett steg in i en värld av tradition, naturkunskap och ansvar. Jakt är inte bara en hobby, utan också en livsstil som kräver engagemang, kunskap och respekt för såväl djur som […]

vad jobbar en socionom med
Arbete

Alternativa jobb för socionomer

Socionomyrket är känt för sin mångsidighet och erbjuder en bred palett av karriärmöjligheter. Trots att många socionomer arbetar inom socialtjänst, sjukvård och skola, finns det en uppsjö av alternativa yrkesvägar som kan vara lika givande […]

Information

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Tobaksfria nikotinprodukter kan vara exempelvis snus utan tobak men som innehåller nikotin. Det kallas även nikotinpåsar. Det finns även andra produkter definitionen är väldigt bred. Samtidigt är det bra att känna till att nikotinet utvinns […]

Information

Vad krävs för att få anlägga en trekammarbrunn?

Alla hushåll i Sverige har inte tillgång till kommunalt vatten-och avlopp. Framför allt utanför tätbebyggda områden finns det olika varianter av avloppslösningar. Ska du anlägga ett nytt avloppssystem behöver du ansöka hos kommunen. Vill du […]

Information

Viltkameror – vad är viktigt enligt lag?

En viltkamera eller åtelkamera används av jägare och naturintresserade. Det kan vara för att se vilket vilt som rör sig på jaktmarken eller för att se vad som händer i en fågelholk. Åtelkameror används även […]

Information

Att bära kniv på allmän plats

Alla knivar omfattas av knivlagen, men knivar med specifika syften har några undantag. Knivar, skärvapen, stickvapen och andra farliga föremål är förbjudna att ha på allmän plats. Det är även förbjudet inom skolområden eller i […]