Digital bokföring gör det enklare att hålla koll

Tiden när man noggrant sparade alla papperskopior av företagets kvitton, förde in dem i en pärm och förvarade pärmen i ett brandsäkert skåp eller på en dammig hylla är nu förbi. Det är även alla timmar som företagsägare brukade spendera på att manuellt föra in alla poster i ett dataprogram för att få fram underlagen till årsredovisningen. Digital bokföring gör det enklare att sköta den löpande bokföringen, ta fram rapporter och lämna in årsredovisningen.

Genom att anlita en redovisningsbyrå som endast jobbar digitalt kan du befinna dig var som helst i landet utan att vara begränsad till vilken redovisningsbyrå du har tillgång till. Det gör att du kan välja de bästa och mest moderna konsulterna, med de mest utvecklade tjänsterna som kan anpassas efter dig och ditt bolag.

Omedelbara rapporter

Tidigare var man själv tvungen att sammanställa olika månaders intäkter och utgifter för att få fram olika rapporter. En enda rapport kunde i värsta fall ta flera dagar att ta fram. Med digital bokföring kan du ta fram olika rapporter på några minuter, särskilt om du använder ett digitalt bokföringssystem som har mallar för olika typer av rapporter. Det gör att du kan hålla enklare koll på allt som händer i företaget och på så sätt kan du även fatta bättre beslut som påverkar företagets framtid.

Så här kan det fungera

Om du anlitar en digital redovisningsbyrå får du en kontaktperson som har full insyn i ditt företag. När du har ett kvitto eller något annat som måste föras in i bokföringen skickar du en digital kopia på det genom e-post (du tar ett foto på kvittot med mobilen eller skannar in det) eller genom en app. Din konsult för sedan in underlaget på rätt plats i bokföringen.

Du har tillgång till bokföringen och kan ta fram rapporter genom att logga in på redovisningsbyråns molntjänst. Men du kan även be din konsult att ta fram rapporter åt dig. En digital redovisningstjänst kan ofta utformas utifrån företagets unika behov. Det innebär att du kan växa ihop med redovisningstjänsten, eller skala ner den under perioder när du inte behöver hjälp med bokföring och redovisning.