Information

Vad krävs för att börja jaga?

Att börja jaga är ett steg in i en värld av tradition, naturkunskap och ansvar. Jakt är inte bara en hobby, utan också en livsstil som kräver engagemang, kunskap och respekt för såväl djur som […]

Information

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Tobaksfria nikotinprodukter kan vara exempelvis snus utan tobak men som innehåller nikotin. Det kallas även nikotinpåsar. Det finns även andra produkter definitionen är väldigt bred. Samtidigt är det bra att känna till att nikotinet utvinns […]

Information

Vad krävs för att få anlägga en trekammarbrunn?

Alla hushåll i Sverige har inte tillgång till kommunalt vatten-och avlopp. Framför allt utanför tätbebyggda områden finns det olika varianter av avloppslösningar. Ska du anlägga ett nytt avloppssystem behöver du ansöka hos kommunen. Vill du […]

Information

Viltkameror – vad är viktigt enligt lag?

En viltkamera eller åtelkamera används av jägare och naturintresserade. Det kan vara för att se vilket vilt som rör sig på jaktmarken eller för att se vad som händer i en fågelholk. Åtelkameror används även […]

Information

Att bära kniv på allmän plats

Alla knivar omfattas av knivlagen, men knivar med specifika syften har några undantag. Knivar, skärvapen, stickvapen och andra farliga föremål är förbjudna att ha på allmän plats. Det är även förbjudet inom skolområden eller i […]