Så ser coronaläget ut idag

Flera regioner har påbörjat fas 4 av vaccinationen och i juni börjar restriktionerna att släppa, men hur ser läget egentligen ut och vad är det som gäller?

Statistiken kan vara svårtolkad och det är många olika faktorer att hålla i åtanke, men enligt Folkhälsomyndigheten är smittspridningen fortsatt hög även om antalet bekräftade fall minskar. Enligt rapporten för vecka 19 (den senast publicerade rapporten i skrivande stund) har även antalet provtagningar minskat, trots utökad testning inom skolan för barn och ungdomar. Inom vården har antalet intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 sjunkit på en nationell nivå, men statistiken kan variera mellan regionerna.

Över 40 % (se exakta siffror på folkhalsomyndigheten.se) av den svenska befolkningen som är 18 år och äldre beräknas ha fått sin första dos vaccin i slutet av maj. Fas 1 är i princip avslutad medan fas 2 och 3 pågår överlappande med den påbörjade fas 4. De olika faserna är upplagda efter behov och innebär att de med högst risk för allvarlig sjukdom och död prioriteras först beräknat efter riskfaktorer som ålder, hälsotillstånd och utsättning av smitta. Grupperna som räknas till fas 2 och 3 är fortsatt prioriterade för vaccination, men fas 4 är nu påbörjat och innebär att alla över 18 år ska ha möjlighet att vaccinera sig.
Vaccinet är gratis. Läs mer på Vårdguiden 1177.se för information om vaccinering i din region.

Olika vaccin

Sverige använder vaccin från Pfizer/BioNTech, Moderna och Astra Zeneca. Astra Zenecas vaccin kommer fasas ut då sällsynta fall av allvarliga biverkningar rapporterats internationellt, men alla tre är godkända av EU och har visats både säkra och effektiva mot covid-19. Vilket vaccin man får beror främst på tillgång men även ålder, vissa allergier och sjukdomar kan påverka vilken typ av vaccin du blir tilldelad. Många drabbas av milda biverkningar av vaccinet, men allvarliga biverkningar är extremt sällsynt. Allmänt sett är det är säkrare att vaccinera sig än att inte vaccinera sig alls, oavsett vilket vaccin man får. Riskerna för komplikationer från vaccinet är minimala och även om vaccinet inte skyddar helt från att bli sjuk i covid-19 minskar det riskerna för allvarlig sjukdom om du skulle bli smittad.

För att bidra till statistiken kan du rapportera dina egna upplevda biverkningar av vaccinet på folkhalsomyndigheten.se.

Vad som gäller

Pandemin är dock inte över och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer kvarstår över sommaren. Det är allas ansvar att minimera smittspridning genom att hålla avstånd, tvätta händerna, och begränsa hur många du umgås med utanför hemmet. Dessa rekommendationer ska följas även efter vaccination, men kan lättas efter hand som vaccinet får effekt och alltfler i samhället vaccineras. Även restriktionerna för diverse verksamheter kommer att lätta gradvis fram till hösten, då man beräknar att majoriteten av befolkningen är vaccinerade och samhället kan återgå till normalläge.

När du får möjlighet att vaccinera dig är det klokast att göra det snarast och inte vänta.
”Om man väntar så saknar man skydd nu under en period då vi har stor spridning,” säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens hemsida och uppmanar allmänheten att låta sig vaccineras, inte bara för sin egen skull utan även för samhället i stort.

All information om Covid-19, statistik och lägesrapporter är taget från folkhalsomyndigheten.se där du kan läsa mer. Citatet från Tegnell publicerades 23 februari men bör ses som aktuellt även i dagsläget.