Oatly – den plant-baserade mästaren i vätsketeknologi har etablerat sig på Nasdaq!

Den plantbaserade vätsketrenden är pådriven av Oatly som bygger sitt varumärke effektivt runt havredrycker och i linje med vad konsumenterna vill ha – vid intåget på Nasdaq den 20 maj steg Oatlys aktie direkt med 20 %.

När Otaly går in på nya marknader har man börjat sin exponering i caféer för att profilera varumärket, vilket leder till en ökad försäljning hos återförsäljarna. Havremjölk är på uppåtgående och om trenden i USA, England och exempelvis Tyskland följer den svenska trenden går Oatly mot nya höjder.

Havremjölk i förarsätet

Visst är detta en trend, men det är en trend som ligger helt i linje med de satsningar på miljö och hälsa som ingår i de flesta hållbarhetskoncept, och inte minst globalt. Havremjölk är hälsosamt och smakar dessutom mycket gott.

Oatlys intäkt uppgick till 421 miljoner USD år 2020, vilket var en dubblering av intäkten från 2019. Det finns dock ytterligare ledig kapacitet eftersom den plant-baserade mjölkmarknaden i återförsäljarledet var värd 18 miljader USD samma år. Marknaden beräknas växa ännu mer eftersom konsumenter alltmer får ett miljövänligare beteende. Spännande år väntar för smarta Oatly.

Kapitaljakt

Under år 2020 inledde Oatly samtal med rådgivare angående en börsnotering i USA som då skulle ske 2021. Värderingen beräknades ligga runt 5 miljarder USD. Redan i juli 2020 var Oatly ute på kapitaljakt och samlade in 200 miljoner USD från investeringsintresserade, det vill säga en grupp investerare med Blackstone Group i ledningen. Det fanns många kända namn bland investerarna bland annat Oprah Winfrey, Jay-Z och Starbucks styrelseordförande.

Oatly sökte en värdering på 10 miljarder USD för sin börsintroducering och sände in formuläret till finansinspektionen i USA i februari 2021.

Oatly satsar på expansion

Oatly räknar med att efterfrågan på havremjölk kommer att öka, och man förbereder sig för att möta detta genom att bygga upp sin kapacitet. Det kan röra sig om att spendera runt en miljard USD de kommande tre åren för att bygga kapacitet för Oatley-produkterna. Under förutsättning att efterfrågan ökar i den takt Oatly räknar med kommer det att bli mycket klirr i kassan framöver. Om det istället skulle bli så att det dyker upp konkurrenter på den amerikanska marknaden som gör att Oatleys marknadsandel minskar kan det vara så att man istället måste backa i sina ambitioner.

En mästare i hållbarhet?

Oatlys strategi och tänk runt hållbarhet ligger helt rätt i tiden. Företaget leder sin industri inom hållbarhet genom sin affärsmodell från 1994 som redan då fokuserade på detta. År 2017 kom ”Oatly Sustainability Report”, vilket är företagets första gedigna rapport på området, trots att man under många år arbetat med frågorna. Avsikten med rapporten är att tydliggöra hur Oatly tar ansvar och arbetar aktivt med de globala målen ur FN:s miljöagenda, Agenda 2030. Oatly uttalar tydligt att man vill göra skillnad för mänskligheten i framtiden.

Oatly verkar för att löpande bli mera hållbara och visa hur människor kan lära sig en mer plant-baserad diet, de verkar för att minska mat-svinnet i världen och för att alla ska kunna äta sig mätta.